Ciljevi Zajednice Srba Svajcarske

 

 • Okupljanje, druženje i udruživanje Srba u Svajcarskoj;
 • Predstavljanje Srba pred nadležnim institucijama u Švajcarskoj i Matici;
 • Uspostavljanje saradnje sa švajcarskim udrženjima, kao i udruženjima drugih stranaca;
 • Saradnja sa švajcarskim i srpskim medijima, te redovno informisanje o aktivnostima naše Zajednice i njenih članova;
 • Održavanje veza sa Maticom  u raznim oblastima društvenog života;
 • Afirmisanje i podsticanje saradnje izmedju Švajcarske, Srbije i Republike Srpske u oblastima privrede, kulture, sporta, turizma i umetnosti;
 • Afirmacija i organizovanje humanitarnih akcija;
 • Saradnja i pomoć u očuvanju i zaštiti kulturne baštine srpskog naroda u Svajcarskoj;
 • Uspostavljanje kontakata i povezivanje sa institucijama u Švajcarskoj, pre svega sa institucijama nadležnim za integraciju stranaca, a radi podsticanja aktivnog uključivanja naših klubova, udruženja i gradjana u integrativne procese,
 • Afirmacija ideja mladih i njihovo aktivno uključivanje u rad naših udruženja i klubova;
 • Priprema i organizacija donatorskih akcija;
 • Razvijanje humanosti, solidarnosti, druženja i drugih oblika kontakata među našim članovima i simpatizerima;
 • Briga o članovima udruženja I pomoć istima u organizaciji njihovih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija;
 • Razvijanje saradnje sa Srbima širom Evrope i sveta i medjusobna razmena informacija i iskustava