Srpska dopunska škola Weinfelden 18.decembra 2017 od 18 h

U ponedeljak 18.decembra od 18 h

NOVOGODIŠNJA BAJKA

Učenici srpske dopunske škole sa učiteljicom Marijom Gaćinović za sve roditelje,bake,deke,prijatelje!
Takodje i čas otvorenog srca
Dovedite svoje dete u srpsku školu neka nas zajedno radost srpstva spaja!
Dobrodošli!

Pestalozzi Schulhaus,
Weinfelden